Bipolar ya da iki uçlu bozuklukta hem depresyon hem de mani belirtileri bir arada görülür. Depresyon; büyük üzüntü, endişe, suçluluk ve değersiz hissetme, başkalarından kaçma, uyku, iştah, cinsel istek kaybı ve günlük faaliyetlere karşı ilgisizliğin olduğu bir duygudurumdur. Mani ise; sinirlilik, aşırı hareketlilik, konuşkanlık, düşüncelerin uçuşması, dikkatte dağılma, sürekli plan yapılması ama hiçbirinin sonuçlandırılamaması, uyku da azalma, amaçsız faaliyetlerin yapılmasının yer aldığı coşku duygudurumdur. Hastalar, Mani ve Depresyonu nöbetler halinde yaşamaktadırlar. Bir hastanın bipolar olması için en az bir kere mani nöbeti geçirmesi gerekmektedir.
 
Bipolar hastalarının, tedavilerinde ilaç tedavisi sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Kimi ilaçlar manik nöbetler, kimi ilaçlar da depresyon nöbetleri için verilmektedir. Depresyon nöbetlerini ağırlıklı olarak yaşayan hastalar da  Davranışçı Terapilerle müdahale yapılmaktadır.  Bu hastalarda depresif ataklarda intihar eğilimi ve intihar davranışı görülmektedir. Bu sebeple bu hastalarla çalışan profesyonellerin bu belirtilere karşı dikkatli olması gerekir.