Mutlu ve Sağlıklı anne-baba-çocuk, mutlu ve sağlıklı aileler demektir. En nihayetin de mutlu ve sağlıklı toplumlar demektir.
Aile, genel olarak anne baba ve çocuklardan oluşan bir çekirdek topluluktur. Aslında kendi içinde küçükte olsa bir sistemik yapıdır. Bu yapı için de tüm sistemlerde olduğu gibi aile içinde de sistemin herhangi bir parçasında(anne, baba ya da çocuk) bir sorun yaşanırsa bu sorun diğer tüm parçaları etkiler. Şöyle ki aile içinde çocuk ile ilgili bir sıkıntı yaşanıyorsa bu anne ve babayı varsa diğer kardeşleri de etkileyecektir. Var olan sorunun çözümü için sistem içinde ki tüm parçaların uyumlu ve uygun davranışları sergilemesi beklenir. Herhangi bir çocukta var olan sorun ile ilgili olarak anne, baba ve kardeşler sorunun çözümü içim üzerlerine düşecek olan sorumlulukları yerine getirerek sorunu yaşayan çocuğa yardımcı olmalıdırlar. Bazen yukarıda bahsettiğimiz bu sorun çözme durumunu aileler kendi içlerinde başaramamaktadırlar.  

Aile bireyleri çözüm için uğraşmış ve bir türlü istedikleri çözümü gerçekleştirememiş olabilir. Hatta işler daha da sarpa sarmış, işin içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Aile bir sorun yumağı haline gelerek, gittikçe olumsuz deneyimler yaşar hale gelirler.

Ailelerin yaşadıkları sorunların kaynakları sadece çocuklar değildir. Bir kaçını sıralamak gerekirse:

Eşler arasında yaşanan anlaşmazlıkların aile bireylerine yansıması
Anne-baba-çocuk arasında ki iletişim problemlerinden kaynaklı çatışmaların yaşanması
Ailenin ekonomik anlamda bir kriz yaşaması
Aile içinde fiziksel kayıplardan oluşan sıkıntılar
Aile içinde bir ebeveynin kaybıyla sorumluluk ve görev paylaşımının diğer üyelere gereği gibi dağıtılamamasıyla oluşan rol karmaşası
Aile bireylerinde var olan görev ve sorumluluğun herhangi bir birey için uygun olmayışı ve ağır olması
Herhangi bir aile bireyinin gelişimine bağlı olarak psikolojik bir sıkıntı yaşaması
Herhangi bir aile bireyinin sağlığı ile ilgili ciddi bir hastalık yaşaması….(vb)
Yaşanan bu sıkıntılarda uzman psikolog olarak her aileyi biricik sayıp yaşadıkları sorunlara da bu şekilde yaklaşarak yardımcı olmak amacını temel almaktayım. Aile içinde yaşanan sorunlara en uygun terapi planı yapılıp, etik ilkelere uyularak güven içerisinde aile terapisi uygulanmaktadır.  Bütün bilgi ve deneyimimizle bunu sağlamaya odaklanırız.